ZEBRANIE UDZIAŁOWCÓW AGROMA SP. ZO.O

W dniu 13 września 2013 roku w Kielcach odbyło się posiedzenie właścicieli Naszej Firmy.Spotkaniu przewodniczył Pan Henryk Gałka.Zgromadzenie udzieliło absolutorium Pani Prezes Mirosławie Michalskiej,Spotkaniu towarzyszyły wybory Nady Nadzorczej w skład której weszli: Pan Wojciech Wiśniewski, Pani Julia Wiśniewska, Pani Malwina Wiśniewska, Pan Zdzisław Król, Pani Julia Cieślińska. Serdecznie gratulujemy.